We roepen op te betogen van Hoei naar de centrale van Tihange op zondag 15 maart om 14 uu

Betoging
Stop Tihange – Stop Doel
Zondag 15 maart 2015 om 14 uur in Hoei
Lees meer ›


Nog meer scheurtjes in Doel en Tihange!

In het dossier van de scheuren in het reactordrukvat (RPV) van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2, kondigde het FANC de bekendmaking van de resultaten van de tests aan voor het einde van deze herfst. Op het laatste moment werden deze resultaten gepubliceerd in een rapport (http://fanc.fgov.be/GED/00000000/3700/3751.pdf). De ambitieuze deadline was waarschijnlijk te beperkt, omdat de nucleaire exploitant Electrabel (GDF-Suez) niet alle benodigde documenten verstrekt heeft.

Lees meer ›


Evaluatie van de nucleaire gebreken in Doel en Tihange – Opnieuw alleen door gebonden experts?!

De regelgevende instantie van de Belgische nucleaire industrie, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), weigert nogmaals de deelname van onafhankelijke deskundigen in het onderzoek naar het tekortschieten op vlak van veiligheid van de stilgelegde kernreactoren te Doel en Tihange.

Lees meer ›


4 november 2014 – Japan zet zijn bedrieglijke atoompolitiek voort – een conferentie van Kazuhiko KOBAYASHI, getuige uit Tokyo

Fukushima, Hiroshima, Nagasaki.

Lees meer ›


Gascentrales en de dreiging van black-out door Doel 4

Onze gascentrales en de dreiging met stroomuitval door stilstand kerncentrale Doel4 Een dreigende stroomuitval bij sombere winterse dagen, als we niet genoeg elektriciteit kunnen invoeren vanuit Frankrijk, Duitsland of Nederland ? Lees meer ›


Rapport over de scheuren in de kernreactoren van Doel 3 en Tihange 2

De wetenschappelijke studie wijst uit dat de voortzetting van de uitbating van Doel 3 en Tihange 2 onverantwoord was en is.

Rapport: Defecten in de reactordrukvaten van Doel 3 en Tihange 2

We dragen deze studie op aan de ingerekende slachtoffers.


Dag X

Betoging op zaterdag 8. uni 2013 om 14 uur aan het drielandenpunt (4850 Gemmenich/Plombières)

ALARM!
De kernreactor Tihange2 is heropgestart!

De schrootreactor met zijn duizenden scheurtjes in de staalmantel is vanaf nu weer blootgesteld aan de radioactieve stralen en de hoge druk en temperatuur: hij brengt opnieuw het leven van de mensen in onze streek in gevaar.
Ons antwoord is een internationale betoging op het Drielandenpunt. (4850 Gemmenich/Plombières).

We ontmoeten elkaar daar op KOMENDE zaterdag 8. juni om 14 uur.
Lees meer ›


Kernreactoren opnieuw actief – Doel 3 terug op het netwerk opstart van Tihange 2 voor woensdag geplant – Experts waarschuwen – Oppositie komt op straat

Op 3 juni werd de kernreactor Doel 3 weer opnieuw geactiveerd, Tihange 2 zal woensdag a.s. volgen. De twee kernreactoren lagen bijna een jaar stil omdat duizenden scheuren in hun reactorvat gevonden werden. In weerwil van de tekortkomingen die in het eindverslag van het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle (FANC) vermeld staan werd deze stap toch gezet. Onafhankelijke deskundigen komen tot een veel kritischer besluit. “Je moet je realiseren dat het heropstarten van de twee reactoren niet te verantwoorden valt op basis van de gegevens die in het eindrapport gepubliceerd werden”, verklaart Dieter Majer, het voormalige hoofd van het Duitse controleorganisme voor nucleaire installaties. De antinucleaire beweging roept op tot verzet tegen deze onverantwoorde beslissing.
Lees meer ›


Open brief aan Premier Elio Di Rupo & de Minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet

Geachte Mevrouw Minister van Binnenlandse Zaken,
Geachte Heer Eerste Minister,
Mevrouw Milquet,
Mijnheer Di Rupo,
Wij zijn verontwaardigd en ontsteld over de onverantwoorde handelswijze van de Belgische regering die het voornemen heeft de reactoren Doel 3 en Tihange 2 weer in bedrijf te laten nemen. Wij, de ondertekenaars van deze open brief, eisen dat u de uitbating van deze beide atoomreactoren stillegt. Lees meer ›


Wat wil de nucleaire waakhond (FANC) verzwijgen?

30 km ten Westen van Luik, niet ver van Tongeren, Maastricht en Aken) staan er drie kernreactoren in Tihange. Tihange 2 en Doel 3 (in Antwerpen) zijn uitgeschakeld sinds de zomer van 2012. Bij een tienjarige inspectie werden in de reactorvaten van deze beide reactoren duizenden tot 2,4 cm lange scheuren in de 20 cm dikke stalen mantel van het reactorvat van Doel 3 Tihange 2 ontdekt.
Lees meer ›