We roepen op te betogen van Hoei naar de centrale van Tihange op zondag 15 maart om 14 uu

Lees meer ›


Geef ons groene stroom! Geen Fukushima!

https://www.facebook.com/events/660079347448405


Interview met RTVMaastricht, een lokale zender in Nederlands Zuid-Limburg.

Vrij behoorlijk Nederlandstalig interview met RTVMaastricht, een lokale zender in Nederlands Zuid-Limburg. De euregio Maas-Rijn bestaat ècht.

https://www.youtube.com/watch?v=ccPSI7bbwTg

Vorige week werd een rapport van het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle gepresenteerd. Hierin staat dat de scheurtjes in het reactorvat van Tihange 2 groter en talrijker zijn dan gedacht. We nemen poolshoogte met Leo Tubbax van de Belgische actiegroep Nucleaire Stop Kernenergie.
(Uitgezonden door RTV Maastricht op maandag 23 februari 2015)


Scheuren in Belgische kerncentrales groter dan eerder werd gedacht | NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Scheuren in Belgische kerncentrales groter dan eerder werd gedacht | NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

http://www.nu.nl/buitenland/3997062/scheuren-in-belgische-kerncentrales-groter-dan-eerder-werd-gedacht.html


21/2/15 Persmededeling 2 Nucléaire Stop Kernenergie

21/2/15 Persmededeling 2 Nucléaire Stop Kernenergie

We nemen verwonderd kennis van het standpunt van Electrabel rond de scheuren in de wand van het reactordrukvat van Doel 3 en Tihange 2. Zelfs nu het FANC het geduld verliest met Electrabels gekonkelfoes met het cijfermateriaal blijft de uitbater van deze gevaarlijke kernreactoren doorhameren: er is niets veranderd, er niets aan de hand. We hadden verleden nacht geschat dat Electrabel het nu wel zou laten afweten. De financiële inzet, 1 miljoen winst per reactor per werkdag, lijkt voor het bedrijf zwaarder te wegen dan de veiligheid van werknemers en bevolking.

Nochtans zijn de cijfers duidelijk. In Doel 3 tellen we in het onderste deel van het reactorvat, waar de reactie plaatsvindt, 11.600 scheuren, die gemiddeld 16 op 12.7 mm groot zijn, maar waarvan de grootste maar liefst 90.6 op 47.2 mm groot zijn. Tihange 2 lijdt aan hetzelfde defect, zij het in mindere mate. In het “Final report on flaws in Doel 3 and Tihange 2” wordt dan nog gepreciseerd (1) dat deze scheuren geconcentreerd zijn in één bepaalde regio van de lower core shell van 1.5 m hoog, 120° breed en 135 mm diep. Er werd daar een concentratie van scheuren vastgesteld tot 40 per vierkante decimeter. Veertig scheuren van gemiddeld 16 op 12.7 mm in een blok staal van 100 op 100 mm!

Dit deel van de reactorwand vormt dus een echte gatenkaas. De reactor opnieuw starten, wat al op een onverantwoordelijke manier gedaan werd door de regering Di Rupo, zou als een misdrijf door gebrek aan preventie moeten vervolgd worden. Doel 3 ligt bovendien in een SEVESO-zone op slechts 12 km van de Grote Markt van Antwerpen. In geval van een nucleair ongeval, zoals er al drie plaatsvonden in de laatste 35 jaar, zouden ongeveer 9 miljoen personen in een straal van 75 km rond de centrale moeten geëvacueerd worden. (2)

Deze pronucleaire regering, die op goede voet leeft met Electrabel, moet gedwongen worden de uitbatingvergunning voor deze twee reactoren onmiddellijk in te trekken. De betoging die Nucléaire Stop Kernenergie organiseert van Hoei tot Tihange op zondag 15 maart zal daarvoor een duidelijk signaal zijn.

 

(1) http://www.fanc.fgov.be/GED/00000000/3200/3288.pdf – (informatie gekend op 12/10/2012 – punt 3.1.3 op p2

(2) Studie van Declan Butler gepubliceerd in ”Nature” : http://declanbutler.info/blog/?cat=29

 

Leo Tubbax – 0493/573740
Woordvoerder
Nucléaire Stop Kernenergie


Haarscheurtjes van 9 cm in reactorvaten!

De scheuren in de reactorwand van Doel 3 en Tihange 2 zijn tot 9 cm groot. Deze metingen zijn veel groter dan aangenomen werd, zelfs door de antinucleaire beweging.

Lees meer ›


Nog meer scheurtjes in Doel en Tihange!

In het dossier van de scheuren in het reactordrukvat (RPV) van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2, kondigde het FANC de bekendmaking van de resultaten van de tests aan voor het einde van deze herfst. Op het laatste moment werden deze resultaten gepubliceerd in een rapport (http://fanc.fgov.be/GED/00000000/3700/3751.pdf). De ambitieuze deadline was waarschijnlijk te beperkt, omdat de nucleaire exploitant Electrabel (GDF-Suez) niet alle benodigde documenten verstrekt heeft.

Lees meer ›


Evaluatie van de nucleaire gebreken in Doel en Tihange – Opnieuw alleen door gebonden experts?!

De regelgevende instantie van de Belgische nucleaire industrie, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), weigert nogmaals de deelname van onafhankelijke deskundigen in het onderzoek naar het tekortschieten op vlak van veiligheid van de stilgelegde kernreactoren te Doel en Tihange.

Lees meer ›


4 november 2014 – Japan zet zijn bedrieglijke atoompolitiek voort – een conferentie van Kazuhiko KOBAYASHI, getuige uit Tokyo

Fukushima, Hiroshima, Nagasaki.

Lees meer ›


Gascentrales en de dreiging van black-out door Doel 4

Onze gascentrales en de dreiging met stroomuitval door stilstand kerncentrale Doel4 Een dreigende stroomuitval bij sombere winterse dagen, als we niet genoeg elektriciteit kunnen invoeren vanuit Frankrijk, Duitsland of Nederland ? Lees meer ›