News

ENGIE Electrabel wil een nucleair containerpark in Tihange installeren

Op maandag 11 februari kondigde ENGIE Electrabel de bouw aan van een enorm containerpark voor de opslag van gebruikte splijtstofassemblages. Dit park moet tenminste tot 2100 dienst doen.

Zonder het woord nucleair te noemen wordt er melding gemaakt van een vergroting van de “tijdelijke” opslag. De enige burgers aan wie dit bericht was gericht, waren de inwoners van Hoei en de gemeenten binnen een straal van 5 km.

Het is de bedoeling dat gebruikte splijtstofstaven met radioactieve elementen met een zeer lange levensduur worden opgeborgen. De VSTN vindt dit uiteraard een nieuwe, voor mens en milieu gevaarlijke ontwikkeling.

Meer informatie in bijgaand persbericht van VSTN.