News

Liever bescherming van grote, winstgevende bedrijf Engie Electrabel dan veiligheid van de burger?

Het Belgische Federale Planbureau rekende uit dat het uitstellen van de kernuitstap Engie Electrabel € 850 miljoen per jaar oplevert en bedrijven die investeren in duurzame energie daarentegen € 321 miljoen kost. Het bureau waarschuwt ervoor dat dat ertoe leidt dat projecten met groene projecten, als zonnepanelen en windmolens, daardoor uitgesteld of zelfs helemaal geannuleerd worden. Dat kan in deze tijd van bezorgde burgers en klimaatproblemen toch niet de bedoeling van de Belgische overheid zijn?