News

Motie tegen komst nucleair containerpark in Tihange aangenomen

GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben afgelopen vrijdag een motie bij het  Limburgs Parlement ingediend tegen de komst van een nucleair containerpark bij Tihange. Deze motie is aangenomen.

In vervolg op eerdere uitspraken van de Provinciale Staten Limburg, wordt afgesproken dat alle radioactieve activiteiten in en rond Tihange zo snel mogelijk beëindigd moeten worden en dat het creëren van een nieuw nucleair containerpark bij Tihange niet gewenst is.

Het parlement roept het college van Gedeputeerde Staten op om dit standpunt zowel met de Belgische overheid als met ENGIE Electrabel te delen. Verder wil de Provinciale Staten actief geïnformeerd worden over de ontwikkelingen rondom kerncentrale in Tihange en over dit nieuwe voornemen voor een nucleair containerpark.

Meer informatie over de motie