News

Nieuwe Nieuwsbrief Vereniging Stop Tihange Nederland

In bijgaande zomernieuwsbrief informatie over een aantal acties die werden georganiseerd:

Met onder andere nieuws over de petitie Stop Tihange 2 en Doel 3. Op 11 juli werden op het O.L.Vrouweplein in Maastricht de laatste handtekeningen vanuit Nederland door wethouder Gert-Jan Krabbendam overhandigd aan de vertegenwoordiger van de Drei Rosen (D). De petitie werd ondertekend door 506.003 personen uit de Euregio en in Brussel aangeboden aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

In Bergen op Zoom werd het initiatief genomen tot het oprichten van een platform van gemeenten uit Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.

Op 26 augustus a.s. kun je meedoen aan (onderdelen van) de wandeling van Tihange via Luik, Hervé, Kelmis naar Aken en op 29 september, kort voordat de Belgische burgers hun gemeente-raden kiezen, komt een grote Euregionale actie in Tihange.

Meer informatie in onderstaande link:

Nieuwsbrief-jaargang 1-nummer 3.0