News

Open brief aan de burgemeesters van België Zeven jaar na Fukushima

Meer dan 40 wetenschappers, intellectuelen, ingenieurs en kunstenaars uit België vinden dat het tijd is dat de politieke wereld zijn fouten erkent en een punt zet achter de kernindustrie. Niet alleen bezit deze geen enkele legitimiteit, ze vormt ook een zeer ernstige bedreiging voor onze toekomst en die van onze nakomelingen.
Met het oog hierop stellen zij hun burgemeesters drie vragen:
1) Bent u van plan het voorbeeld te volgen van de Duitse en Nederlandse grensgemeenten en sinds kort ook van Luik en zich in te zetten voor onmiddellijke sluiting van de drie oudste Belgische reactoren, Tihange 1, Doel 1 en 2? In aanmerking genomen dat een intensief neutronenbombardement van meer dan 40 jaar het staal van de reactorvaten heeft verzwakt. Bent u daarnaast voornemens zich in te zetten voor onmiddellijke sluiting van de reactoren Tihange 2 en Doel 3, waarvan de reactorvaten ernstig verzwakt zijn door duizenden scheuren en scheurtjes?
2) Zou u bereid zijn om, evenals de gemeenteraadsleden van Luik op 28 februari 2018, een motie te ondertekenen
waarin staat dat de gemeenteraad vraagt om onmiddellijke sluiting van de kernreactoren van Tihange2 en Doel 3.

3) Wat hebt u gedaan of wat gaat u doen om de regering en de uitbater te dwingen het personeel van de Belgische

centrales om te scholen in ontmantelingstechnieken en vooral in de duurzame energiesector, die de enige veilige
bron van energie vormt?

Hier vind je de hele brief aan de Belgische burgemeesters.

Mural van Banksy.