News

Staatssecretaris van Veldhoven in gesprek met VSTN

Vanmiddag heeft er een constructief gesprek plaatsgevonden tussen staatssecretaris  Van Veldhoven, Burgemeester Penn-te Strake van Maastricht en bestuursvoorzitter ANVS dhr. Van den Heuvel enerzijds en de Vereniging Stop Tihange Nederland (VSTN) anderzijds. Naar aanleiding van een eerdere briefwisseling tussen VSTN en de staatssecretaris is dit gesprek uiteindelijk tot stand gekomen op initiatief van de staatssecretaris.

Hier een kort verslag.