News

Stillegging van de reactoren van Doel 3 en Tihange 3: update van de situatie

Tijdens de geplande stillegging van de reactoren van Doel 3 en Tihange 3 stelde de exploitant, tijdens een inspectie in de bunkergebouwen van beide reactoren, een betondegradatie vast. Deze gebouwen huisvesten de noodsystemen van het 2de niveau, die enkel gebruikt worden in geval er problemen zijn met de systemen van het 1ste niveau. In beide gevallen kan door deze degradatie de weerstand van deze gebouwen tegen externe gebeurtenissen in het gedrang komen. Beide reactoren kunnen dan ook pas opnieuw worden opgestart wanneer uit de analyses blijkt dat deze weerstand werd gewaarborgd, nadat de nodige reparaties werden uitgevoerd.

Meer informatie hier.