News

Uitnodiging 2e Algemene Ledenvergadering VSTN

Op donderdag 17 januari houdt de Vereniging Stop Tihange Nederland haar Algemene Ledenvergadering in Maastricht. Hierin zullen wij samen terugkijken op het gevoerde beleid en de acties van het afgelopen jaar, maar ook samen met u de plannen voor het komende jaar bespreken. Deze vergadering is openbaar en dus ook voor niet leden te bezoeken. Wij hopen u met velen te ontmoeten.
In onderstaande links vindt u de uitnodiging en de agenda.

Agenda