News

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VSTN 13 juni aanstaande

Woensdagavond 13 juni houdt de Vereniging Stop Tihange Nederland haar eerste algemene ledenvergadering in Maastricht. Iedereen, die zich betrokken voelt bij de sluiting van de verouderde, gammele kerncentrales is van harte welkom. Als je nog geen lid bent, kan dat ter plekke. De kosten hiervoor bedragen € 5,00 per jaar.

Op de ledenvergadering van woensdag 13 juni zal het eerste officiële bestuur gekozen worden. Iedereen kan zich tot 10 juni a.s. kandidaat stellen door dat in een mail met korte motivatie en CV toe te sturen aan het interim bestuur:  stop.tihange.nl@gmail.com

De nieuwe campaigner Kim van Sparrentak, die met behulp van crowdfunding is aangesteld bij Wise, zal aanwezig zijn en zich aan jullie voorstellen.

Graag zien we jullie op 13 juni aanstaande. Meer informatie, vind je in de bijlagen.

Agenda ALV(1)

Verantwoordingsverslag interimbestuur VSTN def

Verkiezing nieuw Bestuur en oproep kandidaatstelling, mei 2018