News

Vereniging Stop Tihange Nederland heeft een brief gestuurd aan alle nieuwe gemeenteraden in Limburg.

Vereniging Stop Tihange Nederland (VSTN) heeft alle nieuw te vormen gemeenteraden in Limburg een brief geschreven. Daarin roept zij alle nieuwe en nog te vormen coalities op om in de coalitieakkoorden, bijvoorbeeld in het hoofdstuk Veiligheid, een passage op te nemen over de kerncentrale in Tihange.

Het persbericht hierover vindt u hier

Hier vindt u de inhoud van de genoemde brief.