News

Tinne van der Straeten

Tinne van der Straeten, minister van Energie in België

Voor kernenergie is er geen plaats in dit groene energiemodel. We maken komaf met die dure, vervuilende en gevaarlijke technologie uit het verleden. Kerncentrales houden altijd risico’s in, zeker de oude scheurtjescentrales in België. Radioactief afval is een onaanvaardbare erfenis voor de volgende generaties. Bovendien hindert kernenergie de doorbraak van hernieuwbare energie. Ten laatste tegen 2025 sluiten we alle kerncentrales. Van nieuwe centrales is natuurlijk geen sprake.

De regering kiest daarom resoluut voor de herbevestiging van de kernuitstap. De wettelijke uitstapkalender wordt gerespecteerd, zoals voorzien. Eind november 2021 wordt een volledig rapport over de geselecteerde projecten na de veiling aan de regering voorgelegd. Dit rapport onderzoekt met name de bevoorradingszekerheid en de impact op de elektriciteitsprijzen. Als uit die monitoring blijkt dat er een onverwacht probleem is met de bevoorradingszekerheid, zal de regering gepaste maatregelen nemen zoals de aanpassing van de wettelijke kalender voor een capaciteit tot 2 GW. In dit geval zal de regering in strikte eisen voorzien inzake veiligheid, beveiliging, beschikbaarheid van de productiecapaciteit in de wintermaanden, flexibiliteit in winter en zomer, en inzake de nucleaire rente. Een eventuele negatieve impact van deze aanpassing voor de geselecteerde projecten in de CRM wordt onderzocht en desgevallend gepast vergoed. De veilige stillegging van de nucleaire centrales en de voorbereiding tot ontmanteling in een veilige omgeving is één van de prioriteiten van deze regering. De knowhow rond ontmanteling zal een belangrijke troef worden, die we ook kunnen exporteren naar andere landen in een nucleaire exit-strategie