News

Persbericht – Geen nucleair niveau 4!

Persbericht

Geen nucleair niveau 4!
Meer dan 100.000 handtekeningen tegen het herstarten van Tihange 2 en Doel 3

Het advies van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) aan minister Jambon de heropening van de scheurreactoren, die al 20 maanden stilliggen te machtigen, leidde tot een van internationale golf van verontwaardiging. Gedurende enkele maanden, had een netwerk van burgers van België, Nederland en Duitsland al 65.000 handtekeningen opgehaald tegen opnieuw opstarten van de scheurreactoren op Allerzielen.
Na de bekendmaking van het FANC-document op 17 november is het aantal ondertekenaars nu opgeklommen tot meer dan 100.000 ondertekenaars van de online petitie. Daarnaast hebben we ongeveer 8.000 handtekeningen op papier verzameld. En elke dag komen er nog bij.
In de tekst van de petitie zijn dit de belangrijkste zinnen:
“Zolang
• de oorzaak van scheuren in de reactorvaten van de twee reactoren niet nauwkeurig en eenduidig ​​vastgesteld is, en dat een verandering in de omvang van de scheuren tijdens de uitbating niet definitief uitgesloten kan worden;
• bestralingsexperimenten twijfel laat bestaan of de brosheid van de gescheurde staalwand van de hogedrukreactorvaten de toegestane grenswaarden na 30 jaar uitbating al overschreden heeft;
• er geen bewijs bestaat dat deze reactoren met hun scheuren hetzelfde niveau van veiligheid hebben als reactoren zonder scheuren;

kunnen Tihange 2 en Doel 3 niet op het netwerk aangesloten worden. ”

Het is ondenkbaar dat de regering die zoveel maatregelen genomen heeft na de aanslagen in Parijs zich niet zou bekommeren om de veiligheid van de miljoenen mensen die zouden kunnen getroffen worden door een kernramp in ons eigen land.

Zelfs voorstanders van kernenergie ondertekenen
Burgers die in hun buurt of onder hun kennissen of collega’s handtekeningen hebben verzameld, beleefden een ongewone ervaring. “Ik heb nog nooit zo’n grote bereidheid ontmoet om een ​​antinucleaire petitie te ondertekenen,” zei een Duitse vrijwilliger. “Zelfs mensen die me vertellen dat ze zijn echt pro-kernenergie zijn, vond dat het onaanvaardbaar is dat reactoren die in deze staat verkeren opnieuw gestart zouden worden.”
Tijdens de “Verenigingendag” in Aken, werd de antinucleaire stand overspoeld door bezoekers. 500 handtekeningen werden verzameld in enkele minuten tijd. “Zelfs bezoekers uit Hoei, buren van reactor te Tihange, hebben getekend” verzekerde ons een vrijwilliger die de stand bemande.

De drietalige petitie loopt nog verder op het internet via het platform change.org.
Je kan ze via volgende link lezen en ondertekenen:
http://change.org/tihange-doel-NL of via onze site stop-tihange.org.