News

Artsen uit Aken luiden de noodklok

Dr. Odette Klepper
Mariabrunnstr.16
52064 Aachen

Open brief aan Emmanuel Macron

Beste dames en heren,
Op 10 mei zal de Franse president Emmanuel Macron de Internationale Karel de Grote-prijs in Aken ontvangen. We willen gebruik maken van deze gelegenheid om de president aan te spreken op de nucleaire bedreiging voor honderdduizenden inwoners van het Duits-Belgisch-Nederlands grensgebied: De desolate toestand van de kerncentrales Tihange 2 op slechts enkele kilometers van de stad Aken en Doel 3 vlakbij Antwerpen.
Recentelijk nog heeft de voormalige voorzitter van de Atoomcommissie Dr. Ing. Greg Jaczko deze centrales als gevolg van de vele scheuren in de stalen behuizing van het reactordrukvat “twee van de gevaarlijkste centrales ter wereld” genoemd. En voor internationale experts is een onmiddellijke sluiting van deze centrales noodzakelijk. We artsen ondersteunen deze eisen en zien ons verplicht om te wijzen op de immense gezondheidsrisico’s voor de mensen in het grensgebied en aan de Schelde door een eventuele kernsmelting of zelfs maar een fout in het systeem.
De Franse staat is een van de hoofdaandeelhouders van Engie wiens 100% dochteronderneming Engie Electrabel de centrales Tihange en Doel beheert. We hebben daarom een open brief gestuurd aan president Macron met het verzoek om zich persoonlijk sterk te maken voor de uitschakeling van de versleten reactoren. Wij informeren u hierbij over deze brief met het verzoek dit op te nemen in uw nieuwverslag.
Met vriendelijke groet
Dr. med. Odette Klepper med. Wilfried Duisberg

Open brief
Rampgevaar in de kerncentrales Tihange 2 en Doel 3

Monsieur le Président de la République Française!

De artsen van de IPPNW in Aken feliciteren u met de toekenning van de Karel de Grote-prijs van de stad Aken. We wensen u veel succes met uw engagement voor het versterken van een gemeenschappelijk Europa. En talrijke impulsen voor het verdiepen van de Europese statengemeenschap.

We maken van de gelegenheid gebruik om u persoonlijk om hulp te vragen om een acuut dreigend gevaar midden in Europa te elimineren. De kerncentrale Tihange 2 ligt op maar 64 km afstand van het stadhuis van Aken. Precies in de richting van de meest heersende zuidwesten wind.
Sinds 2012 zijn er grote twijfels over de stabiliteit van het staal in het reactordrukvat. Duizenden scheuren, die tussen de inspecties van 2012 en 2015 groter en talrijker zijn geworden, geven de verslechtering aan van de stabiliteit van het belangrijkste veiligheidselement van de kerncentrale. In de gehele veiligheidsstructuur scheidt enkel het reactordrukvat de radioactieve splijtstoffen van de buitenwereld. Dit moet daarom zonder enige beperking veilig zijn. Maar dat is niet het geval bij het staal van het reactordrukvat van Tihange 2 en Doel 3.

Wij artsen van de IPPNW zijn ons bewust van de gevolgen voor de mens bij het falen van de reactordrukvaten :
– 7,5 miljoen mensen wonen binnen een afstand van 75 km van Tihange. In Fukushima waren het “slechts” 1,75 miljoen. De getroffen personen worden blootgesteld aan een radioactieve straling van 10 tot 100 mSv / jaar. Deze straling is uitsluitend afhankelijk van het weer en kan niet worden beïnvloed door de mens.
– De Wetenschappelijke Raad van de VN inzake gevolgen van atoomstraling, UNSCEAR, heeft het volgende berekend : reeds bij een effectieve dosis van 10mSv per persoon, zullen bijkomende 15 000 mensen tijdens hun leven een vorm van kanker ontwikkelen. Hiervan zullen 7.500 mensen sterven. Bij een effectieve dosis van 100 mSv zouden dit 150.000 bijkomende gevallen van kanker zijn met 75.000 bijkomende sterfgevallen als gevolg. Kan onze Europese Gemeenschp dat doorstaan? Wie zou de kosten van deze gezondheidsschade moeten dragen?
– In Fukushima zijn de kosten al opgelopen tot meer dan 100 miljard euro. Een einde is niet in zicht.
– Weet u dat kinderen tot 7 keer gevoeliger zijn voor straling dan volwassenen?
– Kinderen zullen sterven tijdens de zwangerschap, geboorte of kort nadien. Of geboren worden met misvormingen. Dit vanwege chromosomale schade veroorzaakt door radioactiviteit (chromosomale aberraties). Bovendien verhoogt deze chromosomale schade het risico om later leukemie of kanker te ontwikkelen. Het genetische materiaal wordt beschadigd en maakt nakomelingen van toekomstige generaties ziek. Deze schade is onomkeerbaar.

Simulatieberekeningen hebben aangetoond dat, afhankelijk van het weer, zeer grote gebieden in Midden-Europa op lange termijn onbewoonbaar worden.
Ook de kathedraal van Aken en het stadhuis bevinden zich in dit gebied.
• Alle particuliere, commerciële en publieke economische goederen van deze regio zullen waardeloos worden. Niet alleen in het onbewoonbare gebied, maar ook in minder zwaar getroffen gebieden. Deze kosten worden alleen gedragen door de bevolking. Mensen zullen deze radioactief besmette regio verlaten omdat ze op de hoogte zijn van de vele gezondheidsrisico’s.
• 50.000 mensen hebben op 25/06/2017 geprotesteerd tegen het voortzetten van de werking van de kerncentrales in Tihange en Doel. Ze vormden een indrukwekkende menselijke ketting van het stadhuis van Aken tot de reactor Tihange 2, opdat de politici en de exploitant van de kerncentrale eindelijk hun verantwoordelijkheid nemen!
• experten van de INRAG, de International Nuclear Risk Assessment Group, verklaarden in Aken op hun conferentie op 13 en 14 april 2018:
1. “De werking van de kerncentrales Tihange 2 en Doel 3 is in tegenspraak met internationaal erkende evaluatiemaatstaven voor de veiligheid van kerncentrales.
2. Het risico voor het falen van het reactordrukvat is volgens de onderhavige onderzoeken praktisch niet uitgesloten.
3. Het vrijkomen van radioactieve stoffen als gevolg van een mogelijk ongeval met uitval van het reactordrukvat kan dus leiden tot een wijdverbreide onbewoonbaarheid van gebieden – tot ver in de regio Aken.
4. Met de nu ontdekte scheuren in het reactordrukvat, had de reactor in 1983 niet in gebruik genomen mogen worden indien deze scheuren al bestonden tijdens de productie, zoals door de exploitant en de toezichthoudende autoriteit wordt verondersteld.
5. Zolang het bewijs van de veiligheid van het reactordrukvat niet aanwezig is, mag de reactor niet in werking worden gehouden. Volgens de huidige stand van het onderzoek moet de reactor daarom voorlopig worden stilgelegd. ”

Geachte heer President!
De Franse staat is de grootste aandeelhouder van EDF en ook rechtstreeks van ENGIE, de exploitant van de twee kerncentrales.
U bent de enige persoon in Europa die de macht en de mogelijkheid heeft om de bevolking van Midden-Europa van dit gevaar te bevrijden.
Gelieve zo snel mogelijk de kerncentrales van Tihange 2 en Doel 3 te laten uitschakelen!
Met vriendelijke groet
Uw artsen van de IPPNW Aken