News

Betoging aan het Drielandenpunt tegen de kerncentrale van Tihange

Grand Cuve Fissuré14 juni 2015 – 14:00 uur

Drielandenpunt

Vaals – NL

Derde Demo aan het Drielandenpunt

Antinucleaire groepen in de Euregio roepen voor de derde keer op voor een actie op het Drielandenpunt.
Samen roepen ze op tot de onmiddellijke en definitieve stopzetting van de defecte kernreactor Tihange 2. We  tonen ons verzet  door onze betoging door drie staten.

De gemeenten van de regio werden aangeschreven : hen  werd gevraagd welke voorzorgsmaatregelen  ze genomen hebben in het geval van een katastrofe in Tihange.

==> We kijken met spanning uit naar de antwoorden en zullen ze publiek voorlezen!