News

Expertmeeting tussen VSTN en ANVS

Op 2 mei jongstleden vond een gesprek plaats tussen de VSTN en de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) over de ontwikkelingen van de problemen in de reactordrukvaten (RPV’s) van Tihange 2 (T2) en Doel 3 (D3). Bij dit gesprek is uitgegaan van de Quality Assurance aspecten.

In deze bijlage een verslag hiervan.