News

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft gedurende jaren het publiek voorgelogen in het dossier van de scheuren in Doel 3 en Tihange 2

Vandaag maakt het AAA (Actieverband tegen Atoomenergie van Aken) bekend dat het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) al in december 2012 documenten bezat die scheurgroottes gaande tot 6.9 cm aangaf. Op dat moment sprak het FANC steevast over scheurgroottes van maximum 2.5 cm.

In januari 2013 publiceerde het FANC documenten die de maximumlengte van de scheuren bekendmaakte als hoogstens 20 tot 25 mm groot voor Doel 3 (2) en 24 mm voor Tihange (3). Welbewust van de leugen (zie grafiek) werd informatie over Doel 3 achtergehouden met de opmerking dat er daar scheuren (« microscheurtjes) waren die zelfs groter zijn dan 20 tot 25 mm. Maar wat echter verzwegen werd is dat de maximumgrootte van de scheuren eigenlijk 69 mm bedroeg en dat er honderden scheuren waren die de 20 à 25 mm lengte overschreden. Jörg Schellenberg van AAA geeft hierover volgende duiding: « Wat Doel betreft is dit « gewoon » een bewuste verdraaiing van de feiten naar de publieke opinie toe, maar wat betreft Tihange gaat het om een echte leugen! »

Tijdens een herlezing van de documenten uit 2012 viel het AAA een grafiek op die de maximale grootte van de scheuren in een doorsnede van de reactorwand aangeeft. (de verticale as geeft de grootte aan, de horizontale de diepte in de reactorwand van de toen bekende scheuren). (1)
Hieruit kan zonder enige twijfel de maximum lengte van 69 mm voor Doel en 39 mm voor Tihange opgemaakt worden.

CracksD3

Bron: Electrabel

CracksT2

Bron: Electrabel

Mevrouw Dokter Ilse Tweer, een vermaarde wetenschapsvrouw in materiaalkunde volgt dit dossier al jaren op. Ze geeft volgende commentaar over de belangrijkheid van de maximale lengte van de scheuren: «  Wanneer men de veiligheid van een reactorvat evalueert, moet men altijd rekening houden met de zwakste plaatsen en daartoe behoren in dit geval ongetwijfeld de plaatsen met de grootste defecten. Hier werd niet alleen de bevolking bij de neus genomen door de informatie die het FANC verstrekte, maar de kritische wetenschappers werden ook verhinderd de situatie correct in te schatten »

We weten vandaag dat de maximum scheurgrootte eigenlijk 179 mm bedraagt. Dat moet ons er niet van weerhouden de volgende vragen te stellen: Hoe betrouwbaar is de informatie die het FANC verstrekt? Welke elementen worden vandaag achtergehouden en/of verdraaid? Aan welk gevaar worden de mensen die rond deze reactoren wonen en werken werkelijk blootgesteld? Welke conclusie moet de politieke wereld trekken uit dit bewuste bedrog? Welk zijn de elementen die vandaag nog verborgen of opgesmukt worden? Welk is de aard en de omvang van het gevaar dat de personen die rond de reactoren wonen en werken eigenlijk lopen? Welke gevolgen moet zulk bedrog op politiek vlak krijgen?

(1) 05.12.2012 – Electrabel – Safety case report: Tihange 2 – Reactor Pressure Vessel Assessment, Seite 54 – http://fanc.fgov.be/GED/00000000/3300/3389.pdf
(2) 30.01.2013 – FANC – Doel 3 and Tihange 2 reactor pressure vessels: Provisional evaluation report, Seite 23: „…with some even exceeding 20-25 mm…“ – http://fanc.fgov.be/GED/00000000/3300/3391.pdf
30.01.2013 – FANC – Doel 3 and Tihange 2 reactor pressure vessels: Provisional evaluation report, Seite 24: „Regarding the flaw dimensions, flaws up to 24 mm large have been observed.“ – http://fanc.fgov.be/GED/00000000/3300/3391.pdf