News

Kernreactoren opnieuw actief – Doel 3 terug op het netwerk opstart van Tihange 2 voor woensdag geplant – Experts waarschuwen – Oppositie komt op straat

Op 3 juni werd de kernreactor Doel 3 weer opnieuw geactiveerd, Tihange 2 zal woensdag a.s. volgen. De twee kernreactoren lagen bijna een jaar stil omdat duizenden scheuren in hun reactorvat gevonden werden. In weerwil van de tekortkomingen die in het eindverslag van het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle (FANC) vermeld staan werd deze stap toch gezet. Onafhankelijke deskundigen komen tot een veel kritischer besluit. “Je moet je realiseren dat het heropstarten van de twee reactoren niet te verantwoorden valt op basis van de gegevens die in het eindrapport gepubliceerd werden”, verklaart Dieter Majer, het voormalige hoofd van het Duitse controleorganisme voor nucleaire installaties. De antinucleaire beweging roept op tot verzet tegen deze onverantwoorde beslissing.
Vorig jaar duizenden werden in de reactordrukvaten van Tihange 2 en Doel 3 duizenden tot 2,4 cm grote scheurtjes gevonden. Op 17 mei publiceerde het FANC nu haar eindrapport, waarin zij tot de conclusie komt dat de twee reactoren kunnen worden opgestart.
Over de analyse van dit eindrapport stelt Dieter Majer vast dat: “Het onderzoek van de bevindingen schiet nog steeds tekort.” Hiermee wordt bedoeld dat de oorsprong van de scheuren nog steeds niet sluitend verklaard kan worden. Maar deze oorsprong vormt toch de basis van gelijk welke verdere analyses. Verder is het ook technisch niet mogelijk het volledige reactorvat op scheuren te onderzoeken.

Indirect geeft zelfs het FANC ernstige problemen toe door de exploitant Electrabel te verplichten de druk en temperatuurbelastingen te beperken, zelfs bij normaal gebruik. Volgens het FANC dienen deze reactoren langzamer dan vroeger opgestart en uitgeschakeld worden. Ook moeten belastingsverminderingen vereenvoudigd (verminderd) worden. Uiteraard zijn deze maatregelen noodzakelijk om de veiligheidsgegevens überhaupt nog op een of andere manier aannemelijk te maken. Dieter Majer verklaart daar omtrent: “Deze vereenvoudiging vind ik helemaal niet kunnen. Thermische belastingen zijn niet voorspelbaar in termen van hun verdeling over het reactorvat tijdens transiënten (overgangstoestanden bij het wegvallen of plots verhogen van druk en/of temperatuur). Daarom moet een asymmetrische temperatuurverdeling worden aangenomen. Transiënten waarbij een verhoogde temperatuur gecombineerd wordt met drukstoten zullen resulteren in een hogere belasting van het reactorvat.”

Voor een onafhankelijk onderzoek van de scheuren, heeft de Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie (AAgA) het FANC om gedetailleerde informatie over deze scheurtjes gevraagd. Met deze gegevens moest een onafhankelijke instelling opgedragen worden om veiligheidsanalyse door te voeren. Deze documenten werden de AAgA expliciet geweigerd om volgende reden: “„Les devoirs de confidentialités des agents de l’AFCN et les exceptions aux règles générales de la transparence des instances publiques ne permettent pas pour plusieurs raisons de fournir les données de nature telle que demandée via vos questions 30 et 32.” (Omwille van de geheimhoudingsplicht van de agenten van het FANC en omwille van de uitzonderingen op de gebruikelijke regels van transparantie van openbare instanties laten om verschillende redenen niet toe gegevens bekend te maken zoals deze die u opvraagt in vraag 30 en 32.Wij vertalen)

Voor de activisten uit Aken, roept dit de vraag op of dit een uiting is van de schrik dat onafhankelijke deskundigen tot geheel andere conclusies komen. Of beschikt zelfs het FANC niet over al deze gegevens?
Op zaterdag 8 juni op 14 uur, zal een internationale betoging plaatsvinden op het drielandenpunt. (Aachen /Vaals /Plombières). De AAgA roept samen met de Belgische en Nederlandse antinucleaire groepen, alle mensen op die deze beslissing weigeren te aanvaarden aan deze betoging deel te nemen. De organisator organiseren daarmee waarschijnlijk de eerste demonstratie die in minder dan een uur door drie landen gaat.