News

Onjuiste Conclusie FANC Scheuren Doel 3

In de periode van 21-27 juni 2019 is het reactorvat van de kernreactor Doel 3 aan een inspectie onderworpen. De resultaten zijn samengevat in het Framatome rapport met referentienummer 35771, d.d. 01-08-2019 (bron site FANC). De Vereniging Stop Tihange Nederland (VSTN) heeft via de Federale Beroepscommissie een completere versie van FANC gekregen. Nog steeds echter zijn 29 pagina’s van dit rapport geblindeerd. VSTN heeft op basis van de beschikbare, maar onvolledige, informatie toch een analyse gedaan en vastgesteld dat een gemiddelde groei van scheurtjes kan worden vastgesteld. Deze analyse vindt U hier. Aangezien deze conclusie zeer verontrustendis, heeft VSTN haar rapport gedeeld met nucleair consultant Mevr. Dr. Ilse Tweer uit Duitsland, die zich achter de conclusies van het VSTN rapport heeft geschaard.


De analyse is vervolgens voorgelegd aan de FANC directie met het verzoek een inhoudelijke reactie te geven. De FANC is de mogelijkheid gegeven om te reageren op onjuistheden of onduidelijkheden in het rapport. FANC heeft hier echter geen gebruik van gemaakt.

Het volledige persbericht vindt U hier.