News

Open brief aan Premier Elio Di Rupo & de Minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet

Geachte Mevrouw Minister van Binnenlandse Zaken,
Geachte Heer Eerste Minister,
Mevrouw Milquet,
Mijnheer Di Rupo,
Wij zijn verontwaardigd en ontsteld over de onverantwoorde handelswijze van de Belgische regering die het voornemen heeft de reactoren Doel 3 en Tihange 2 weer in bedrijf te laten nemen. Wij, de ondertekenaars van deze open brief, eisen dat u de uitbating van deze beide atoomreactoren stillegt.

De regering kan zich niet aan haar verantwoordelijkheid onttrekken

U, Mevrouw Milquet, werd in De Standaard als volgt geciteerd: « We hebben te maken met een onafhankelijke toezichthouder en we hebben geen enkele mogelijkheid ons daar in te mengen.”
Zo gemakkelijk kunt u er zich als Minister van Binnenlandse Zaken van deze regering niet van af maken.
Mijnheer De Roovere, het voormalige hoofd van FANC, werd plots en onverwacht door de regering uit zijn functie ontheven, hoewel zijn aanstelling kort daarvoor nog was verlengd. Heeft zijn ontslag soms iets te maken met zijn verklaring dat hij betwijfelt of het risico dat kernenergie met zich meebrengt vandaag de dag nog aanvaardbaar is? Onder De Roovere kon men zien dat er een poging werd gedaan kritisch om te gaan met de defecten van Doel 3 en Tihange 2. Deze houding paste wellicht niet langer binnen de opvatting van de Belgische regering, waardoor hij door een kernenergie hardliner als Jan Bens werd vervangen. Met die laatste heeft u aan de voormalige baas van de defecte kernreactor de leiding gegeven over het controleorgaan dat thans over de « veilige »voortzetting van de uitbating zal beslissen. Een dergelijke bevooroordeeldheid is een rechtsstaat onwaardig.

Om op uw eerder geciteerde verklaring terug te komen: we zijn erg verwonderd dat ineens het FANC alleen gaat beslissen over het heropstarten van Doel 3 en Tihange 2. Op FANC‘s eigen website staat duidelijk geschreven dat er maar één instantie is die beslist over het opnieuw opstarten van beide reactoren en dat is de Belgische regering. Het besluitvormingsproces kan iedereen terugvinden op de website van FANC onder (http://fanc.fgov.be/GED/00000000/3300/3324.pdf). Mocht niemand op uw kabinet het document kunnen terugvinden, dan stellen wij het u graag ter beschikking.
Ter verduidelijking nog dit: bij dit type diagrammen (workflow) worden besluiten telkens aangeduid met een ruitje. In deze procedure is er maar één ruitje, één beslisser: de regering waarvan u deel uitmaakt. Beantwoordt u daarom alstublieft de volgende vraag: Hoe komt u tot de uitspraak dat alleen het FANC een besluit kan nemen over het opnieuw in werking stellen en u geen mogelijkheid heeft dat besluit te beïnvloeden?

De veiligheid van beide kernreactoren is nog altijd niet bewezen

Ook na het sluitingsbesluit blijven er vele vragen en twijfels. Het strookt niet met het karakter van een open brief ze hier allemaal op te lijsten. Daarom noemen wij hier slechts de belangrijkste punten uit de openbaar gemaakte stukken:

  • Er werd niet met alle in de gangbare, internationale regelgeving omschreven belastingen voor kernreactoren rekening gehouden. In het bijzonder werden ongeoorloofde vereenvoudigingen aangewend, zoals het axiaal symmetrisch karakter van thermische stress.
  • De last op de reactorvaten moet volgens de conclusies van het FANC al bij een normale werking worden verminderd: de kernreactor mag alleen vertraagd van hoge naar lage druk en temperatuur worden geleid. Wat gebeurt er dan bij een noodstop, waarbij heel andere situaties kunnen optreden?
  • De oorzaak van de scheurvorming is nog steeds niet duidelijk. Deze vormt echter het uitgangspunt voor elke ernstige inschatting van de gevaarlijkheid: zijn de scheurtjes evolutief of waren ze van bij de aanvang al aanwezig?
  • Er is geen staal voorhanden dat representatief is voor deze reactordrukvaten en de schade eraan. Ook dit is een onmisbaar beginpunt voor een serieuze evaluatie van de scheurtjes en hun herkomst.
  • Belangrijke, voor de evaluatie noodzakelijke, documenten met betrekking tot de fabricagefase van de drukvaten zijn verdwenen.
  • Een volledig onderzoek van de wand van de hogedrukvaten op scheurtjes is om technische redenen onmogelijk. Daarom kan het zijn dat een aantal scheuren nog steeds niet ontdekt is.

Onafhankelijke deskundigen, onder andere het voormalige hoofd van het Duitse controleorganisme voor kerncentrales, Dieter Majer, vatten het bovenstaande als volgt samen: „Er moet vastgesteld worden dat een opnieuw opstarten van elk van beide reactoren op grond van de documenten die ons ter beschikking staan onverantwoord is”.

Ter beschikking stellen van alle stukken

Zo lang het besluit van de stillegging van Doel 3 en Tihange 2 niet onomstotelijk is genomen, verwachten wij inzage te krijgen van alle documenten, meetrapporten en andere bescheiden die tot het besluit Doel 3 en Tihange 2 weer op te starten hebben geleid. Het FANC heeft werkelijk al het nog resterende vertrouwen in zijn neutraliteit verspeeld. Om deze reden is het beslist noodzakelijk dat u het mogelijk maakt voor onafhankelijke deskundigen deze berekeningen en resultaten zelfstandig te beoordelen en na te rekenen.
Wij verwachten dat al deze documenten ook in het Engels beschikbaar worden gesteld, zodat het raadplegen van onafhankelijke deskundigen wordt vergemakkelijkt.

Samenvatting en onze eis

Wij menen dat ons grondrecht op lichamelijke integriteit door u wordt geschonden. Op grond van de hierboven vermelde feiten eisen we voor onszelf, onze families en alle betrokken medeburgers in België, Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk, die als gevolg van uw onverantwoorde handelwijze het slachtoffer kunnen worden van een ongeval in Doel of Tihange

 

de onmiddellijke, definitieve stillegging van Doel 3 en Tihange 2!

 De ondertekenaars,

Organisaties:

Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie (D)
AGUS Markgräflerland e.V. (D)
AKW-Nee Aachen (D)
AntiAtomBonn (D)
AntiAtom-Rheinberg (D)
A.T.O.M.AG Karlsruhe (D)
Freies Wackerland Anti-WAA Wackersdorf (D)
GroenLinks Limburg (NL)
Laka Foundation (NL)
Internationales Aktionsbündnis gegen Cattenom (D, L, F)
Nucléaire stop Kernenergie (B)
Stop Tihange (B, D, NL)
Wegberger Montagsspaziergänger gegen Atomkraft (D)

 

Personen:

Jörg Schellenberg
Walter Schumacher
Leo Tubbax
Inge Gauglitz
Martina Haase
Petra Pade
Tom Pade
Sylvia Gabelmann
Hubert Heck
Dirk Makowski
Robert Borsch-Laaks
Rebecca Harms
Stephanie Nabinger
Rob Hoenen, GroenLinks Eijsden-Margraten (NL)
Lucy Willems, GroenLinks Maastricht (NL)
Rita Schröter
Rolf Krüger
Andrea Wynen-Keils
Ahmed Kreusch
Oranna Weber
Thomas Erbe
Peter Lorenz
Klaus Schlupp
Ingrid Jurewicz
Linde Gärtner
Petra Köppen
Dieter Köppen
Dorle Kampmann
Dirk Kampmann
Babette Lemmer
Anna Hürkamp
Norbert Hürkamp
Gert-Jan Krabbendam
Tim Hoppe
Julie Libin
Antje Wiese
Lino Lemmer
Elka Janssen-Ledwon
Géraldine Jourdan
Marlies Schmidt
Fabian Duquesne
Vera Waffenschmidt
Erwin Vroomen
Marjan Melkert
Herwin Sap
Lasse Lemmer
Fried Gebler
Paul Moraal
Christiane Scheerer
Dietmar von Boetticher
Dr. Dieter Jansen
Iris Kalok
Garnet Steiner
Marianne Decker
Monika Wierich-Saadi
Marc Uvyn
Chris Weise
Johan Dollé
Sandrine Meunier
Shukra Ingrid König
Heike Machalz-Mues
Oliver Berzborn
Annette Kopp
Marion Beyers-Reuber
Esther Mehrmann
Oliver Schirlo-Zurheide
Claudia Frerks
Johanna Tiefenbeck
Barbara Leipholz-Schumacher
Thomas Hamann
Katrin Plitzner
Angelika Vandervelt
Egon Winkler
Nadia Schmitz
Bernfried König
Sonja Blech
Thomas Walta
Leo Maathuis
Veerle Evrard
Alexandra Schumacher
Roland Weber
Tina Schiffler
Kees Heddes
Stefani Loeb
Sébastien Devillers
Andrea Schulte-Hermann
Leah Thiel
Thomas Sajovec
Anne Börgmann
Gabriele Tarutt-Stange
Mario Alexander Sascha Kopp
Stéphane Neveu
Andrea Ahlbrecht-Fehling
Clarissa Georgy
Herbert Dauben
Dieter Osti
Kira Thiel
Christophe Larbre
Brigitte Müller
Karin Beyers-Stankowiak
Christoph Schwaeppe
Friedhelm Wöll
Karin Wöll Heutz
Tom Lauterbach
Christoff Guttermann
Francien Houben
Waltraud Weller
Valentin Winkler
Noah Winkler
Carol Winkler
Markus Winkler
Quentin Liger
Brigitta Schäfer
Jennifer Vonhoegen
Lutz Minich
Elke Klinkenberg
Kay Zenner
Esther Fischer
Iris Wallraven
Ralf Bädorf
Peter Schneider
Sabine Hennig
Sarah Hambuch
Bettina Püll
Raimund Ellenbeck
Sandra Hansen
Erdal Ölmez
Monika Hoock
Josef Pleyers
Maritta Pleyers
Jeremy Pleyers
Fabio Pleyers
Elvira Pleyers
Leni Beyers
Martina Palenberg
Rudolf Meessen
Birgit Lindner
Paul Goebbels
Ewald Kappenstein
Detlev Artelt
Sonja Abel
Curt Artelt
Charlotte Artelt
Winfried Schmitz
Sabine Klöcker
Michael Scheu
Claudia Ellenbeck
Jutta Alstein
Sven Witte
Werner Gindorff
Birgit Schwab
Silke Hänsch
Angela Hellemeister
Silke Fock-Kutsch
Daniel Borkowitz
Heike Aldenhoven
Rike Enßlin
Barbara Rohde
Niko Midasch
Sarag Händel
Thomas Krieg
Stephan Coumans
Mirjam Schouten
Ulrich Hoffmann-Siemes
Annabelle Dobrzewski
Michael Wellmer
Andreas Brouwers
Ursula Bunsen
Dirk Schmidt
Marion Domek
Dietlind Eylert
Freddy Mockel
Frank Busse
Sabine Handelmann
Roman Brandt
Ursula Boelte
Wolfgang Janssen
Elke Schulte
Regina Borgmann
Lea Heuser
Britta Koch
Beate Gebel
Stefan Krämer
Afrikaan stevens
Gunther Antensteiner
Sabine Goldhorn
Rudolf Müller-Goldhorn
Sissy Martens
Jens Junker
Bernd Brinkmeier
Steffen Bungarz
Nick Grashof
Klement Weicker
Heike Mohmeyer
Christine Henckel de Klevenz
Thomas Klevenz
Emilio Klevenz
Fabio Klevenz
Bernward Holle
Mirko Schulze
Gerhard Kuhn
Wolfgang Borgmann
Werner Zimni
Helmut Elkenhans
Hans Carlos Hofmann
Helmut Kreusch
Doris Meertens
Paul Kremer
Agnes Zilligen
Wulf von Katte
Ursula Bender
Daniela Jansen
Carine Hensgen
Thomas Berberich
Marina Goffin
Magnus Goffin
Birgitta Franken-Klebe
Carsten Klebe
Nicola Klebe
Lijnie van Wijk
Jutta Braun
Anne Sophie Kortlepel
Olivia Schwabedissen
Tina Schale
Dagmar Erwert
Achim Oberst
Elke Hensgens
Otto Driessen
Angela Wieser
Christian Dost
Susanne Bertling
Maria Köhne
Daniela Zbranková
Carla Rohde
Edith Alt-Hagelstein
Walter Hagelstein
Peer Höcker