News

Oproep aan de formateurs Provincie Limburg

VSTN verzoekt in een brief aan de formateurs te bevorderen dat in het coalitieakkoord voor de provincie Limburg de volgende intentie wordt vastgelegd:

Op basis van de resultaten van onderzoek door VSTN en vele experts wordt de Staatssecretaris geadviseerd om motie 189 d.d. 16-05-2017 uit te voeren en de Belgische Regering indringend te vragen het voorzorgsprincipe toe te passen en de kernreactoren Tihange-2 en Doel-3 te sluiten totdat de veiligheid van burgers volledig kan worden gegarandeerd. In deze bijlage vindt u de hele brief.