News

Resolutie Nucléaire Stop Kernenergie

  • Sinds de regering besliste de uitbating van Tihange 1 met tien jaar te verlengen halen de tekortkomingen van de veiligheid in de kernenergiesector voortdurend de voorpagina’s.
  • De zogezegde onzekerheid van de energiebevoorrading wordt door Electrabel kunstmatig opgewekt, onder andere door klassieke centrales te sluiten.
  • Energie, en stroom in het bijzonder, blijft voor particulieren in België duurder dan in de omringende landen.

Om al deze redenen eisen wij

  • dat de oudste reactoren (Doel 1 en 2, Tihange 1) onmiddellijk stilgelegd worden, en dat de reactoren waar ernstige tekortkomingen vastgesteld werden (Tihange 2 en Doel 3) niet heropgestart worden zolang niet bewezen is dat aan de strengste veiligheidsnormen ze beantwoorden;
  • dat onmiddellijk werk wordt gemaakt van een Energieplan om de energiebevoorrading van ons land veilig te stellen zodat de werkelijke energiebehoefte van de bevolking kan bevredigd worden door een duurzame elektriciteitsproductie en aan lagere tarieven.
    Dit alles is volkomen realiseerbaar op zeer korte termijn door het verhogen van de energie-efficiëntie en het zuinig omspringen met energie zowel in de productieprocessen als in het dagelijks verbruik van particulieren.
  • dat dit plan toegepast wordt op basis van de ontwikkeling van duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, kleine afdammingen en geothermie, het gebruiken van de energieoverschotten in de industrie (cogeneratie) en het werken aan energieopslagmogelijkheden. De moderne steg-centrales vormen een aanvaardbare overgangsoplossing. Alle technische middelen staan al in België of in Europa ter beschikking. Electrabel moet gedwongen worden om ze te gebruiken of de plaats ruimen voor een waaier van plaatselijke initiatieven gepaard aan een openbare elektriciteitsregie.

Daarom roepen we alle burgers, die zich bekommeren om de veiligheid van hun omgeving en om de duurte van hun energie van Hoei naar Tihange te betogen op zondag 10 maart 2013, twee jaar na de Fukushima-catastrofe. We zullen alles in het werk stellen om er alle gewesten die betrokken zouden worden bij een catastrofe in Tihange te verzamelen: Vlamingen en Walen,
Nederlanders en Duitsers.

Brussel, 28 oktober 2012