News

Oproep tot solidariteit

Hallo,

We doen een beroep op uw solidariteit om te proberen de reactoren Tihange 2 en Doel 3, waarvan de drukvaten worden verzwakt door duizenden scheuren en waarvan de stalen wand te bros geworden is onder bepaalde voorwaarden, onmiddellijk en deze keer voor altijd te stoppen.

Inderdaad, we moesten meemaken dat de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken zich onverschillig toonde voor de indiening van een petitie met 166.000 handtekeningen die de definitieve sluiting van Tihange 2 en Doel 3 eisen. We zagen ook dat de herstart van de reactoren die de gezondheid en het milieu van miljoenen burgers van België en aangrenzende regio’s bedreigen niet eens op de agenda van de betrokken parlementen verschijnen.

Dus hebben we een verzoekschrift ingediend bij het Brusselse Hof van Eerste Aanleg om de reactoren Tihange 2 en Doel 3 te stoppen in afwachting van een onafhankelijke beoordeling. Inderdaad, het lijkt ons dat het FANC zich steeds meer gedraagt ​​als de hoeder van de belangen van Engie/Electrabel dan als een instrument voor de bescherming van de burgers tegen de verschillende nucleaire risico’s.

De procedure die we hebben geïntroduceerd zal duur zijn: we moeten rekenen op de procedure-, expertise- en advocatenkosten. We verwachten een totale kost tussen de € 12.000 en € 50.000, afhankelijk van de route van het verzoekschrift. We hebben uw hulp nodig om dat bedrag te verzamelen. Elke overschrijving is belangrijk, ongeacht het bedrag ervan, en wordt gewaardeerd.

We zullen de fondsenwerving en de financiële rekening ervoor afsluiten, wanneer het totaal van € 50 000 is bereikt. Elk bedrag dat hoger is dan de kosten van onze acties zal uitsluitend gebruikt worden voor een antinucleaire actie met hetzelfde doel, bijvoorbeeld het verwachte optreden van een aantal burgers in het verlengde van onze eigen procedure, of degene die probeert de verouderde reactoren Doel 1 en 2 te stoppen.

Als je je solidair voelt met de antinucleaire strijd in België, schrijf dan zo snel mogelijk uw bijdrage over (ook kleinere bedragen tellen) op de rekening die voor dit doel wordt gereserveerd:
IBAN: BE98 5230 8078 3493
BIC: TRIOBEBB
Van: Nucleaire Stop Kernenergie ASBL
In: 4671 Blegny, België

Wij danken je al en hopen dat 2016 beter zal eindigen dan het begon, op nucleaire niveau in het bijzonder. We blijven natuurlijk tot je beschikking voor verdere informatie en we zetten op onze site www.stop-tihange.org alle informatie die je toelaat ons werk zo direct mogelijk te volgen.

Leo Tubbax
Woordvoerder
VZW Nucléaire Stop Kernenergie