News

Succesvolle fietsdemonstratie met 4500 deelnemers in Aken

Het centrum van Aken zag geel vandaag. Daar vond vanmiddag een succesvolle fietsdemonstratie plaats, die was georganiseerd door Duitse Grünen. Naast mensen uit Duitsland waren er ook veel mensen van Ecolo uit Wallonie en een paar Nederlanders. De strijdbaarheid was groot en er zijn ook hier weer handtekeningen opgehaald om de 500.000 te halen! De Euregio is zich op dit punt echt aan het verenigen. Alle concrete acties dragen bij aan internationale solidariteit! Veel Belgen, Duitsers en Nederlanders zeggen dat Tihange dicht moet en wel “sofort”.
Wie de petitie nog niet getekend heeft, kan dat aanstaande woensdag 11 juli tot 15.00 uur in Maastricht doen.
Iedereen die handtekeningen verzameld heeft wordt op woensdag 11 juli om 15.00 uur uitgenodigd op het OLV-plein in Maastricht. Daar kunt u de lijsten inleveren. Wilt u meehelpen om het laatste zetje te geven, kom dan op die dag om 13.00 uur naar café Forum in de Pietersstraat in Maastricht. Van daaruit zullen we in kleine groepjes nog eenmaal een rondje door Maastricht maken om ook die laatste handtekeningen bij het winkelend publiek binnen te halen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Eduard Disch: eddisch@ziggo.nl of 043-3618584. Hij zal voor de benodigde hulpmiddelen (o.a. lijsten en pennen) zorgen. Uiteraard zijn we dan allemaal weer op tijd op het OLV-plein om daar al die handtekeningen te overhandigen aan de Akense vereniging 3 Rosen, die deze petitie heeft georganiseerd.

We hebben wethouder Gert-Jan Krabbendam bereid gevonden dit moment met een stevige toespraak te onderstrepen. Vrijdag 13 juli worden dan in Brussel deze 500.000 handtekeningen aangeboden aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Daarbij zal het nieuwe hoofd van het FANC, de heer Hardeman, in zeer duidelijke bewoordingen worden aangesproken op een aantal veiligheidskwesties rondom de kerncentrales in Tihange en Doel.