News

Verslag Drielandenpunt-actie

Afgelopen zondag 14 juni 2015 was een zeer bijzondere dag in de strijd tegen de scheurtjesreactoren van Tihange en Doel. Het was heerlijk weer en gedurende de vier uur dat de actie duurde wisten we ongeveer duizend mensen te bereiken. Er waren meer deelnemers dan ooit tevoren bij eerde demonstraties op het Drielandenpunt. Vele mensen waren toevallig in de buurt, wandelaars, toeristen, wielrenners, toerfietsers en menigeen stond een tijd stil bij onze acties. Onze petitie werd ondertekend en informatiemateriaal werd meegenomen.
We hebben geproost met speciale “scheurtjes-sekt” met een bijzonder prikkelend bouquet om het feit te vieren dat de scheurtjes reactoren inmiddels 15 maanden stil liggen.
Bijzonder applaus was er voor de voorstelling van de wetenschapsvoorstelling van het “scheurtjes-theater”van het Aachener Nachbarschafts-initiative 3 Rosen“ waarin in eenvoudige taal werd uitgelegd wat er met het metaal van de betroffen reactoren zal gebeuren als het opnieuw zal worden blootgesteld aan druk en straling.
Bij het openbaar bekend maken van de reacties van de gemeenten in Duitsland en Nederland inzake de rampenbestrijding werd eens te meer duidelijk dat de instanties nauwelijks zijn voorbereid op massa-evacuaties en geen idee hebben hoe de bevolking te beschermen. Jodiumtabletten en schamele communicatiepogingen zijn geen oplossing. Het is dan ook duidelijk dat, zo gaven Kurt Rieder en Rob Hoenen aan, wij er boven op moeten blijven zitten.
Dat nu ook in het Nederlandse Limburg het protest groeit ervaren wij als zeer positief. Gemeenteraden in Limburg hebben, vaak unaniem, in navolging van de gemeenteraad van Aken, opgeroepen tot definitieve sluiting van Tihange.
Het aantal handtekeningen t.b.v. de petitie van het Drie-landen-verbond tegen de herstart van de scheurtjesreactoren heeft de afgelopen dagen een enorme groei doorgemaakt. Ondertussen hebben we al meer dan tweeduizend handtekeningen op papier en velen hebben formulieren meegenomen om zelf nog meer handtekeningen op te halen. Het aantal handtekeningen op de online-petitie is sinds afgelopen vrijdag vertienvoudigd naar bijna vijftigduizend stuks. Daarmee komt ons doel, het FANC na de zomervakantie te confronteren met tienduizenden handtekeningen steeds korter bij. Misschien lukt het ons dit aantal ook nog eens te vertienvoudigen!??
De langdurige aanwezigheid van de vele bezoekers was te danken aan het gevarieerde programma met toespraken in vier talen,  het Maastrichtse koor “stem des volks”en de liederen van  “Gerd Schinkel”. Zeer ontroerend was zijn hommage aan de onlangs gestorven songwriter Walter MossMann dei in de zeventiger jaren de muzikale stem van de anti-kernenergiebeweging in Duitsland was.
Uiteraard hebben we ook deze keer gedemonstreerd door een korte ronde te lopen over alle drie de landen. Op het einde zorgde de het “Schagsaiten-Quartet” voor swingende gitaarmuziek waarna wij een succesvolle actiedag afsloten.

Met hartelijke groet,
Robert Borsch-Laaks