News

Wat wil de nucleaire waakhond (FANC) verzwijgen?

30 km ten Westen van Luik, niet ver van Tongeren, Maastricht en Aken) staan er drie kernreactoren in Tihange. Tihange 2 en Doel 3 (in Antwerpen) zijn uitgeschakeld sinds de zomer van 2012. Bij een tienjarige inspectie werden in de reactorvaten van deze beide reactoren duizenden tot 2,4 cm lange scheuren in de 20 cm dikke stalen mantel van het reactorvat van Doel 3 Tihange 2 ontdekt.
In deze context heeft de Akense Actiebond tegen Kernenenergie (AAK) een diepgaand onderzoek ingesteld naar deze scheuren in de reactorvaten. Keer op keer werd het duidelijk dat een reeks informaties hier rond ontbreken. Om deze reden heeft de AAK aan het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) een vragenlijst van meer dan 60 punten overgemaakt.

In het bijzonder wou de AAK de exacte positie en afmetingen van de scheuren en de exacte afmetingen van het reactorvat in haar onderzoek verwerken. De AAK wil bij ontvangst van deze en andere gegevens vanwege de Belgische nucleaire waakhond, zelf experten aanstellen om het beveiligingsniveau van deze reactorvaten in te schatten.

De vragen over de exacte plaats van de scheuren en de exacte afmetingen van de reactorvaten werden al in november van vorig jaar gesteld aan het FANC. Pas na herhaalde verzoeken, deelde het FANC nu mee dat het niet zinnens is deze informatie vrij te geven. Deze weigering is in strijd met het internationaal recht.

Het vertoon van transparantie dat het FANC tot op vandaag voorgaf, vertoont op zijn beurt significante scheuren. Het is duidelijk dat de antwoorden op ècht gevoelige vragen volledig geweigerd wordt.

“Een nucleair controleagentschap moet erin geïnteresseerd zijn, dat zijn oordeel ook door onafhankelijke deskundigen nagetrokken kan worden. Dus waarom geeft ze zulke fundamentele gegevens niet vrij? De enige plausibele verklaring is dat hier iets moet worden versluierd.” stelt Walter Schumacher van AAK vast.

De Akense Actiebond tegen Kernenenergie is nu in relatie getreden met advocaten om verdere juridische stappen voor te bereiden. Een van de mogelijke varianten is een procedure op grond van artikel 4 van het Verdrag van Aarhus. Het Verdrag van Aarhus werd al in 2003 door België geratificeerd.